Ysgol Carrog © 2022 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraethwyr

Aelodaeth o Gorff Llywodraethol

Ffederal Ysgol Carrog

Llywodraethwyr y Rhieni

• Mrs Liz Leahy

• Mrs Nicola Davies

• Mr Terry Flanagan

• Mrs Clare Gallagher

Llywodraethwyr y LEA

• Mrs Linda Williams

• Dr Emma Hollis

Llywodraethwyr y Gymuned

• Dr Max Gibbs – Is Gadeirydd

• Mr Jeff Eggington

• Mrs Sam Jones - Cadeirydd

• Gwag

Cynrhychiolydd y Cyngor Cymuned

• Mr Gordon Hughes (Cyngor Tref)

Cynrhychiolydd Athrawon

• Mrs Emma Vaughan-Evans

• Mr Sw Jones

Llywodraethwyr Staff

• Gwag

Welcome back! Let's have a fantastic term!

Llywodraeth

wyr

Aelodaeth o Gorff Llywodraethol

Ffederal Ysgol Carrog

Llywodraethwyr y Rhieni

• Mrs Liz Leahy

• Mrs Nicola Davies

• Mr Terry Flanagan

• Mrs Clare Gallagher

Llywodraethwyr y LEA

• Mrs Linda Williams

• Dr Emma Hollis

Llywodraethwyr y Gymuned

• Dr Max Gibbs – Is Gadeirydd

• Mr Jeff Eggington

• Mrs Sam Jones - Cadeirydd

• Gwag

Cynrhychiolydd y Cyngor Cymuned

• Mr Gordon Hughes (Cyngor Tref)

Cynrhychiolydd Athrawon

• Mrs Emma Vaughan-Evans

• Mr Sw Jones

Llywodraethwyr Staff

• Gwag

Ysgol Carrog © 2022        Privacy Notice       Website designed and maintained by H G Web Designs
Welcome back! Let's have a fantastic term!