Ysgol Carrog © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Calendr

Dyddiadau Pwysig:

Tymor yr Hydref Tymor yn dechrau: Dydd Gwener 1 Medi 2023 Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 Gwyliau hanner tymor yr Hydref: Dydd Llun 30 Hydref 2023 i Ddydd Gwener 3 Tachwedd 2023 Gwyliau’r Nadolig: Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023 i Ddydd Gwener 5 Ionawr 2024 Tymor y Gwanwyn Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ionawr 2024 Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Mawrth 2024 Gwyliau hanner tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 12 Chwefror 2024 i Ddydd Gwener 16 Chwefror 2024 Gwyliau’r Pasg: Dydd Llun 25 Mawrth 2024 i Ddydd Gwener 5 Ebrill 2024 Tymor yr Haf Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ebrill 2024 Yn gorffen: Dydd Iau 19 Gorffennaf 2024 Calan Mai (gŵyl banc): Dydd Llun 6 Mai 2024 Gwyliau hanner tymor yr Haf: Dydd Llun 27 Mai 2024 i Ddydd Gwener 31 Mai 2024

Gwersi Addysg Gorfforol

Mercher (yh) - Meithin - Bl. 6

Nofio

Gwener (yb) - Blwyddyn 3-6

We are excited to be working with you

Calendr

Dyddiadau Pwysig:

Tymor yr Hydref Tymor yn dechrau: Dydd Gwener 1 Medi 2023 Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 Gwyliau hanner tymor yr Hydref: Dydd Llun 30 Hydref 2023 i Ddydd Gwener 3 Tachwedd 2023 Gwyliau’r Nadolig: Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023 i Ddydd Gwener 5 Ionawr 2024 Tymor y Gwanwyn Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ionawr 2024 Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Mawrth 2024 Gwyliau hanner tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 12 Chwefror 2024 i Ddydd Gwener 16 Chwefror 2024 Gwyliau’r Pasg: Dydd Llun 25 Mawrth 2024 i Ddydd Gwener 5 Ebrill 2024 Tymor yr Haf Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ebrill 2024 Yn gorffen: Dydd Iau 19 Gorffennaf 2024 Calan Mai (gŵyl banc): Dydd Llun 6 Mai 2024 Gwyliau hanner tymor yr Haf: Dydd Llun 27 Mai 2024 i Ddydd Gwener 31 Mai 2024

Gwersi Addysg Gorfforol

Mercher (yh) - Meithin - Bl. 6

Nofio

Gwener (yb) - Blwyddyn 3-6

Ysgol Carrog © 2024        Privacy Notice       Website designed and maintained by H G Web Designs
We are excited to be working with you