Ysgol Carrog © 2020 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Llythyrau i Rhieni

Llawrlwythwch y PDF’s canlynol:

Rheolau Teams

Llythyr 8fed Ionawr, 2021

Llythyr 5ed Ionawr, 2021

Llythyr Diwedd Tymor Rhagfyr

Llythyr Gwisgo Mwgwd

Llythyr Firebreak

Llythyr i Rieni Hydref 16eg

Llythyr Diddordeb Clwb Brecwast

Llythyr Medi 24ain

Ysgol a Covid-19: Gwybodaeth i Rieni

Gwybodaeth Absenoldebau Covid-19

Llythyr Croeso Medi 2020

Llythyr gan Cyngor Sir Ddinbych 17/7/2020

Dychwelyd i’r Ysgol mis Medi 17/7/2020

Sefyllfa Presennol 8/7/2020

Sut i ddefnyddio Hwb a edrych ar ebyst eich plentyn

Sut i ddefnyddio ‘Teams’

Llythyr Dysgu Adref 29/6/2020

Llyfryn Gwybodaeth ar gyfer Plant

Llyfryn Gwybodaeth ar gyfer Rhieni

Diogelwch ar y We yn ystod Covid-19

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol 22/6/2020

Llythyr 22/6/2020

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol 12/5/2020

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol 5/5/2020

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol 4/5/2020

Gweithrediad Encompass

Llythyr Tymor yr Haf

Pecyn Adnoddau i Bobl Ifanc

Pecyn Adnoddau i Rieni

Cefnogaeth Seicolegol i Blant i ymdopi efo COVID-19

Llythyr i Rieni am gyswllt 2/4/2020

Newidiadau i Ofal Plant

Awgrymiadau Lles i Deuluoedd

Llythyr Cae yr Ysgol 19/3/20

Llythyr Cae yr Ysgol

Diweddaru Rhieni 2

Diweddaru Rhieni

Llythyr Coronavirus

Llythyr Dyfeisiau TGCh

Twrnament Peldroed Cerrig

Llythyr Dangerpoint

Llythyr Trip Panto

Llythyr Aelodaeth Urdd

Llythyr Gwersi CS2

Llythyr Croeso Nol

Llythyr Presenoldeb

Llythyr Cyngerdd Diolchgarwch

Digwyddiadau Nadolig

Noson Rieni Gwanwyn 2020

Newyddion Rhifedd a Llenyddiaeth

Prosbectws 2020

Remember if you have to isolate work will be set through your Hwb account

Llythyrau i

Rhieni

Llawrlwythwch y PDF’s canlynol:

Rheolau Teams

Llythyr 8fed Ionawr, 2021

Llythyr 5ed Ionawr, 2021

Llythyr Diwedd Tymor Rhagfyr

Llythyr Gwisgo Mwgwd

Llythyr Firebreak

Llythyr i Rieni Hydref 16eg

Llythyr Diddordeb Clwb Brecwast

Llythyr Medi 24ain

Ysgol a Covid-19: Gwybodaeth i Rieni

Gwybodaeth Absenoldebau Covid-19

Llythyr Croeso Medi 2020

Llythyr gan Cyngor Sir Ddinbych

17/7/2020

Dychwelyd i’r Ysgol mis Medi

17/7/2020

Sefyllfa Presennol 8/7/2020

Sut i ddefnyddio Hwb a edrych ar

ebyst eich plentyn

Sut i ddefnyddio ‘Teams’

Llythyr Dysgu Adref 29/6/2020

Llyfryn Gwybodaeth ar gyfer Plant

Llyfryn Gwybodaeth ar gyfer Rhieni

Diogelwch ar y We yn ystod Covid-

19

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol

22/6/2020

Llythyr 22/6/2020

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol

12/5/2020

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol 5/5/2020

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol 4/5/2020

Gweithrediad Encompass

Llythyr Tymor yr Haf

Pecyn Adnoddau i Bobl Ifanc

Pecyn Adnoddau i Rieni

Cefnogaeth Seicolegol i Blant i ym-

dopi efo COVID-19

Llythyr i Rieni am gyswllt 2/4/2020

Newidiadau i Ofal Plant

Awgrymiadau Lles i Deuluoedd

Llythyr Cae yr Ysgol 19/3/20

Llythyr Cae yr Ysgol

Diweddaru Rhieni 2

Diweddaru Rhieni

Llythyr Coronavirus

Llythyr Dyfeisiau TGCh

Twrnament Peldroed Cerrig

Llythyr Dangerpoint

Llythyr Trip Panto

Llythyr Aelodaeth Urdd

Llythyr Gwersi CS2

Llythyr Croeso Nol

Llythyr Presenoldeb

Llythyr Cyngerdd Diolchgarwch

Digwyddiadau Nadolig

Noson Rieni Gwanwyn 2020

Newyddion Rhifedd a Llenyddiaeth

Prosbectws 2020

Ysgol Carrog © 2020        Privacy Notice       Website designed and maintained by H G Web Designs
Remember if you have to isolate work will be set through your Hwb account