Ysgol Carrog © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Llysgendadon

Llysgenhadon Chwaraeon Ysgol Caer Drewyn

Ar gyfer pob person ifanc i gael eu gwirioni ar chwaraeon yn

ddyhead i Ysgol Carrog. Er mwyn cyflawni hyn mae'n hollb-

wysig mabwysiadu ymagwedd sy'n canolbwyntio ar y per-

son ifanc. Bydd yr ymagwedd hon yn rhoi grym i bobl ifanc

wneud eu penderfyniadau eu hunain trwy ymgynghori, ar-

weinyddiaeth a pherchenogaeth.

Mae'r arweinwyr hyn yn ymwneud â chwricwlwm yr ysgol

(AG ac ehangach), gweithgareddau allgyrsiol ac o fewn

clybiau yn y cymunedau.

Maent yn annog disgyblion eraill i arwain ffordd fywiog ac

iach o fyw a hyrwyddo manteision hyn yn eu bywyd ysgol.

Bydd ein llysgenhadon ifanc yn datblygu;

• Sgiliau arwain

• Sgiliau cyfathrebu - cyflwyniadau,

siarad cyhoeddus, ysgrifenedig

• Gweithio fel rhan o dîm

• Hyder

• Datrys Problemau

• Cyfleoedd - i gwrdd â phobl newydd, ymgymryd â rolau

newydd, ysbrydoli eraill, dweud eu dweud

• Bod yn rhan o brosiect sy'n ysbrydoli ac yn ysgogi eraill

Super Ambassadors

Etholir dau lysgenhadon o CS2 ac maent yn dal y swydd am

flwyddyn. Maent yn gweithio gyda'r athro CS2 ar deithiau

arbennig a osodwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru, Sally

Holland. Eu gwaith hefyd yw hysbysu ac amlygu hawl plant

UNICEFS o fewn cymuned yr ysgol gyfan, mae nhw'n

gwneud hyn trwy cynnal gwasanaethau a gosod heriau log

dysgu. Dangosant eu holl gyflawniadau ar fwrdd maent yn

gyfrifol amdanynt yn ardal Cyfnod Allweddol 2.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:

www.childcomwales.org.uk

We are excited to be working with you

Llysgendad

on

Llysgenhadon Chwaraeon Ysgol Caer

Drewyn

Ar gyfer pob person ifanc i gael eu

gwirioni ar chwaraeon yn ddyhead i

Ysgol Carrog. Er mwyn cyflawni hyn

mae'n hollbwysig mabwysiadu ymag-

wedd sy'n canolbwyntio ar y person

ifanc. Bydd yr ymagwedd hon yn rhoi

grym i bobl ifanc wneud eu penderfyni-

adau eu hunain trwy ymgynghori, ar-

weinyddiaeth a pherchenogaeth.

Mae'r arweinwyr hyn yn ymwneud â

chwricwlwm yr ysgol (AG ac ehangach),

gweithgareddau allgyrsiol ac o fewn

clybiau yn y cymunedau.

Maent yn annog disgyblion eraill i ar-

wain ffordd fywiog ac iach o fyw a hyr-

wyddo manteision hyn yn eu bywyd

ysgol.

Bydd ein llysgenhadon ifanc yn

datblygu;

• Sgiliau arwain

• Sgiliau cyfathrebu - cyflwyniadau,

siarad cyhoeddus, ysgrifenedig

• Gweithio fel rhan o dîm

• Hyder

• Datrys Problemau

• Cyfleoedd - i gwrdd â phobl newydd,

ymgymryd â rolau newydd, ysbrydoli

eraill, dweud eu dweud

• Bod yn rhan o brosiect sy'n ysbrydoli

ac yn ysgogi eraill

Super Ambassadors

Etholir dau lysgenhadon o CS2 ac maent yn dal y swydd am

flwyddyn. Maent yn gweithio gyda'r athro CS2 ar deithiau

arbennig a osodwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru, Sally

Holland. Eu gwaith hefyd yw hysbysu ac amlygu hawl plant

UNICEFS o fewn cymuned yr ysgol gyfan, mae nhw'n

gwneud hyn trwy cynnal gwasanaethau a gosod heriau log

dysgu. Dangosant eu holl gyflawniadau ar fwrdd maent yn

gyfrifol amdanynt yn ardal Cyfnod Allweddol 2.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:

www.childcomwales.org.uk

Ysgol Carrog © 2024        Privacy Notice       Website designed and maintained by H G Web Designs
We are excited to be working with you