Ysgol Carrog © 2022 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Gwybodaeth

Llawrlwythwch y PDF’s canlynol:

Gwybodaeth i Rhieni Absennol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cyfnod Sylfaen Meithrin

Rheoli Heinitiau

Partneriaeth Cartref ac Ysgol

Jolly Phonics

Gwersi Cerddoriaeth

Numicon

Annod Meddwl Twf

Parent Pay

Grant Amddifadaeth 2021/22

Hysbysiad Preifatrwydd

Cinio Ysgol

Gwisg Ysgol

Trosglwyddo

Ffeithiau Llau Pen

Taflen Llau Pen

Llythyr Ymwybyddiaeth ALN

Hysbys Preifatrwydd - Gwybodaeth Chi

Cwricwlwm Newydd Cymru 1

Cwricwlwm Newydd Cymru 2

Cwricwlwm Newydd Cymru 3

Grant Dysgu Proffesiynol 2020/21

Meysydd Dysgu a Phrofiadau

Cwricwlwm Newydd Cymru 4

Cwricwlwm Newydd Cymru 5

Cwricwlwm Newydd Cymru 6

Mantell yr Arbenigwr

Datblygu'r Cyfnod Sylfaen

Y Cwricwlwm Cymru Newydd

Cyfraniad Plant

Prosbectws 2020

Gwybodaeth Coronavirus

Asesiad Ffurfiannol

Gwneud y mwyaf allan o prydau bwyd am ddim

Bwyta’n Well, Gwario Llai

Pecyn Bwyd Iach

Datganiad Operation Encompass

Peidiwch gyrru eich plentyn i’r ysgol os oes ganddyn

nhw symptomau Covid-19

Gwybodaeth Profi a Diogelu

Beth i’w wneud os oes angen i’ch plentyn hunan-ynysu

Defnyddio XBox neu Playstation i ddefnyddio Hwb

Help Coronavirus i rieni

7 Munud am Diogelwch Plant ar TikTok

Gwybodaeth am Jasmine - Addysg Gorfforol

Dod â Chosb Gorfforol i ben yng Nghymru

Poster Amddiffyn Plant i Ymwelwyr

Gwybodaeth Diogelu Plant i Rhieni

Gwybodaeth Diogelu i Rhieni

Welcome back! Let's have a fantastic term!

Gwybodaeth

Llawrlwythwch y PDF’s canlynol:

Gwybodaeth i Rhieni Absennol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cyfnod Sylfaen Meithrin

Rheoli Heinitiau

Partneriaeth Cartref ac Ysgol

Jolly Phonics

Gwersi Cerddoriaeth

Numicon

Annod Meddwl Twf

Parent Pay

Grant Amddifadaeth 2021/22

Hysbysiad Preifatrwydd

Cinio Ysgol

Gwisg Ysgol

Trosglwyddo

Ffeithiau Llau Pen

Taflen Llau Pen

Llythyr Ymwybyddiaeth ALN

Hysbys Preifatrwydd - Gwybodaeth

Chi

Cwricwlwm Newydd Cymru 1

Cwricwlwm Newydd Cymru 2

Cwricwlwm Newydd Cymru 3

Grant Dysgu Proffesiynol 2020/21

Meysydd Dysgu a Phrofiadau

Cwricwlwm Newydd Cymru 4

Cwricwlwm Newydd Cymru 5

Cwricwlwm Newydd Cymru 6

Mantell yr Arbenigwr

Datblygu'r Cyfnod Sylfaen

Y Cwricwlwm Cymru Newydd

Cyfraniad Plant

Prosbectws 2020

Gwybodaeth Coronavirus

Asesiad Ffurfiannol

Gwneud y mwyaf allan o prydau

bwyd am ddim

Bwyta’n Well, Gwario Llai

Pecyn Bwyd Iach

Datganiad Operation Encompass

Peidiwch gyrru eich plentyn i’r ysgol

os oes ganddyn nhw symptomau

Covid-19

Gwybodaeth Profi a Diogelu

Beth i’w wneud os oes angen i’ch

plentyn hunan-ynysu

Defnyddio XBox neu Playstation i

ddefnyddio Hwb

Help Coronavirus i rieni

7 Munud am Diogelwch Plant ar

TikTok

Gwybodaeth am Jasmine - Addysg

Gorfforol

Dod â Chosb Gorfforol i ben yng

Nghymru

Poster Amddiffyn Plant i Ymwelwyr

Gwybodaeth Diogelu Plant i Rhieni

Gwybodaeth Diogelu i Rhieni

Ysgol Carrog © 2022        Privacy Notice       Website designed and maintained by H G Web Designs
Welcome back! Let's have a fantastic term!