Ysgol Carrog © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Diogelwch y

Ffordd

Beth yw Swyddog Diogelwch Ffyrdd Iau (JRSO)?

Mae Swyddogion Diogelwch

Ffyrdd Iau yn helpu eu

Swyddog Diogelwch Ffyrdd

lleol i hyrwyddo materion dio-

gelwch ar y ffyrdd yn yr ysgol

a'r gymuned leol. Anogir pob

ysgol gynradd i benodi dau

Swyddog Diogelwch

Cymunedol o Flwyddyn 5.

Mae bod yn JRSO yn swydd bwysig iawn, ond mae hefyd yn

llawer o hwyl.

Drwy gydol y flwyddyn gallech gymryd rhan mewn llawer o

weithgareddau.

Cynnal hysbysfwrdd a sicrhau bod y wybodaeth diogel-

wch ar y ffyrdd yn gyfredol

Siarad mewn Cynulliad neu yn y Dosbarth ar themâu

diogelwch ffyrdd

Trefnu cystadlaethau

Dyfarnu tystysgrifau

Defnyddio gwefan JRSO

Helpu i benodi JRSO y flwyddyn nesaf

We are excited to be working with you

Diogelwch y

Ffordd

Beth yw Swyddog Diogelwch Ffyrdd

Iau (JRSO)?

Mae Swyddogion Diogelwch Ffyrdd Iau

yn helpu eu Swyddog Diogelwch Ffyrdd

lleol i hyrwyddo materion diogelwch ar y

ffyrdd yn yr ysgol a'r gymuned leol.

Anogir pob ysgol gynradd i benodi dau

Swyddog Diogelwch Cymunedol o

Flwyddyn 5.

Mae bod yn JRSO yn swydd bwysig

iawn, ond mae hefyd yn llawer o hwyl.

Drwy gydol y flwyddyn gallech gymryd

rhan mewn llawer o weithgareddau.

Cynnal hysbysfwrdd a sicrhau bod y

wybodaeth diogelwch ar y ffyrdd yn

gyfredol

Siarad mewn Cynulliad neu yn y

Dosbarth ar themâu diogelwch ffyrdd

Trefnu cystadlaethau

Dyfarnu tystysgrifau

Defnyddio gwefan JRSO

Helpu i benodi JRSO y flwyddyn

nesaf

Ysgol Carrog © 2024        Privacy Notice       Website designed and maintained by H G Web Designs
We are excited to be working with you