Ysgol Carrog © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyngor Ysgol

Beth yw pwrpas y Cyngor Ysgol?

Mae'r cyngor ysgol yn grŵp o ddisgyblion sy'n cael eu het-

hol i gynrychioli barn pob plentyn i wella'r ysgol. Bob

blwyddyn academaidd, cynhelir pleidleisio ar gyfer y plant

sydd wedi bod yn ymgyrchu i gael eu hethol ar gyfer y

Cyngor Ysgol. Mae Mrs Becky Mollison-White yn gor-edrych

ar y cyngor ysgol ond mae'r plant eu hunain yn ei arwain.

Cynhelir cyfarfodydd bob hanner tymor a bydd disgwyl i'r

cyngor arwain gwasanaeth ysgol ar ôl y cyfarfod hwn i

rannu eu cynlluniau gyda gweddill yr ysgol.

Beth mae'r Cyngor Ysgol yn ei wneud yn Ysgol Carrog?

• Mae cyngor ysgol yn cyfarfod i drafod a datrys problemau

a syniadau. Gall y rhain gynnwys cinio ysgol, ymddygiad neu

syniadau ar gyfer digwyddiadau codi arian.

• Bydd aelodau'r cyngor ysgol yn gyfrifol am gyflawni'r sy-

niadau y cytunwyd arnynt, fel cynllunio digwyddiadau

elusennol a chyflwyno barn plant eraill yn yr ysgol.

Beth yw rolau a chyfrifoldebau'r cyngor ysgol?

• Mynegi eu barn eu hunain a barn plant eraill.

• Cyfleu eu teimladau i oedolion.

• Mynychu cyfarfodydd rheolaidd.

• I ildio peth o'u hamser personol.

• I helpu i wneud newidiadau cadarnhaol.

We are excited to be working with you

Cyngor

Ysgol

Beth yw pwrpas y Cyngor Ysgol?

Mae'r cyngor ysgol yn grŵp o ddisgy-

blion sy'n cael eu hethol i gynrychioli

barn pob plentyn i wella'r ysgol. Bob

blwyddyn academaidd, cynhelir plei-

dleisio ar gyfer y plant sydd wedi bod yn

ymgyrchu i gael eu hethol ar gyfer y

Cyngor Ysgol. Mae Mrs Becky Mollison-

White yn gor-edrych ar y cyngor ysgol

ond mae'r plant eu hunain yn ei arwain.

Cynhelir cyfarfodydd bob hanner tymor a

bydd disgwyl i'r cyngor arwain

gwasanaeth ysgol ar ôl y cyfarfod hwn i

rannu eu cynlluniau gyda gweddill yr

ysgol.

Beth mae'r Cyngor Ysgol yn ei wneud

yn Ysgol Carrog?

• Mae cyngor ysgol yn cyfarfod i drafod a

datrys problemau a syniadau. Gall y rhain

gynnwys cinio ysgol, ymddygiad neu sy-

niadau ar gyfer digwyddiadau codi arian.

• Bydd aelodau'r cyngor ysgol yn gyfrifol

am gyflawni'r syniadau y cytunwyd

arnynt, fel cynllunio digwyddiadau

elusennol a chyflwyno barn plant eraill

yn yr ysgol.

Beth yw rolau a chyfrifoldebau'r cyn-

gor ysgol?

• Mynegi eu barn eu hunain a barn plant

eraill.

• Cyfleu eu teimladau i oedolion.

• Mynychu cyfarfodydd rheolaidd.

• I ildio peth o'u hamser personol.

• I helpu i wneud newidiadau cadarnhaol.

Ysgol Carrog © 2024        Privacy Notice       Website designed and maintained by H G Web Designs
We are excited to be working with you