Ysgol Carrog © 2020 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Criw Cymraeg

Yma yn Ysgol Carrog rydym yn cym-

ryd rhan yn y fenter 'Siarter Iaith

Gymraeg, Campws Cymraeg'

Llywodraeth Cymru. Fel rhan o'r fen-

ter hon, i annog fwy o Gymraeg i gael

ei siarad yn yr ysgol ac o'i gwmpas,

mae gennym 'Criw Cymraeg'. Mae'r

Criw Cymraeg yn cael eu hethol o

fewn CA2 ac maent yn gyfrifol am hyrwyddo'r Gymraeg o

fewn yr ysgol. Mae cyfrifoldebau yn cynnwys dewis

ymadrodd Gymraeg o'r wythnos i'r ysgol ddysgu, annog

gemau Cymraeg i'w chwarae ar y Cae Chwarae Babanod a

gwobrwyo disgyblion sydd wedi clywed yn defnyddio’r

Gymraeg yn yr ysgol.

Remember if you have to isolate work will be set through your Hwb account

Criw

Cymraeg

Yma yn Ysgol

Carrog rydym yn

cymryd rhan yn

y fenter 'Siarter

Iaith Gymraeg,

Campws

Cymraeg'

Llywodraeth

Cymru. Fel rhan

o'r fenter hon, i annog fwy o Gymraeg i

gael ei siarad yn yr ysgol ac o'i gwmpas,

mae gennym 'Criw Cymraeg'. Mae'r Criw

Cymraeg yn cael eu hethol o fewn CA2 ac

maent yn gyfrifol am hyrwyddo'r

Gymraeg o fewn yr ysgol. Mae cyfrifolde-

bau yn cynnwys dewis ymadrodd

Gymraeg o'r wythnos i'r ysgol ddysgu,

annog gemau Cymraeg i'w chwarae ar y

Cae Chwarae Babanod a gwobrwyo dis-

gyblion sydd wedi clywed yn defnyddio’r

Gymraeg yn yr ysgol.

Ysgol Carrog © 2020        Privacy Notice       Website designed and maintained by H G Web Designs
Remember if you have to isolate work will be set through your Hwb account