Ysgol Carrog © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Criw Cymraeg

Yma yn Ysgol Carrog rydym yn cym-

ryd rhan yn y fenter 'Siarter Iaith

Gymraeg, Campws Cymraeg'

Llywodraeth Cymru. Fel rhan o'r fen-

ter hon, i annog fwy o Gymraeg i gael

ei siarad yn yr ysgol ac o'i gwmpas,

mae gennym 'Criw Cymraeg'. Mae'r

Criw Cymraeg yn cael eu hethol o

fewn CA2 ac maent yn gyfrifol am hyrwyddo'r Gymraeg o

fewn yr ysgol. Mae cyfrifoldebau yn cynnwys dewis

ymadrodd Gymraeg o'r wythnos i'r ysgol ddysgu, annog

gemau Cymraeg i'w chwarae ar y Cae Chwarae Babanod a

gwobrwyo disgyblion sydd wedi clywed yn defnyddio’r

Gymraeg yn yr ysgol.

We are excited to be working with you

Criw

Cymraeg

Yma yn Ysgol

Carrog rydym yn

cymryd rhan yn

y fenter 'Siarter

Iaith Gymraeg,

Campws

Cymraeg'

Llywodraeth

Cymru. Fel rhan

o'r fenter hon, i annog fwy o Gymraeg i

gael ei siarad yn yr ysgol ac o'i gwmpas,

mae gennym 'Criw Cymraeg'. Mae'r Criw

Cymraeg yn cael eu hethol o fewn CA2

ac maent yn gyfrifol am hyrwyddo'r

Gymraeg o fewn yr ysgol. Mae cyfrifolde-

bau yn cynnwys dewis ymadrodd

Gymraeg o'r wythnos i'r ysgol ddysgu,

annog gemau Cymraeg i'w chwarae ar y

Cae Chwarae Babanod a gwobrwyo dis-

gyblion sydd wedi clywed yn defnyddio’r

Gymraeg yn yr ysgol.

Ysgol Carrog © 2024       Privacy Notice       Website designed and maintained by H G Web Designs
We are excited to be working with you